Gaukushan Madrasah

Gaukushan Madrasah

Bukhara
Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Gaukushan Madrasah

Bukhara
Ref:
Date:
Location:
Photographer: